اهداف و برنامه ها

نظام این مدرسه بر اساس آموزه های اسلامی و قرآنی و سیره رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه معصومین(س) بنا نهاده شده است. تقویت روحیه جمعی و گروهی، استفاده بهینه از توانمندی همکاران، دانش آموزان و اولیا، توجه به نیازهای روحی و جسمانی همکاران و دانش آموزان، ایجاد امنیت روانی و ایجاد انگیزه های درونی، وفضای معنوی برای خدمت رسانی بیشتر و بهتر و توجه به اصل مشورت و مشارکت در تصمیم سازی ها، حضور موثر همکاران و اولیای تلاشگر و گرانقدر در تصمیم گیری ها، استفاده جدی از ایده های آنها سرلوحه برنامه های آموزشگاه می باشد.

معتقدیم دانش آموزان ما در این آموزشگاه باید به اهداف زیردست یابند : اعتقادی و مذهبی ، آموزشی و پرورشی ،تربیت بدنی و بهداشت ، انجمن اولیا و مربیان و...